AuthorKonsumentKa.

Dobroczynny jak Polak

Organizacje pozarządowe, działające w ramach trzeciego sektora, stanowią istotny element społeczeństwa obywatelskiego. Propagowanie pro-aktywnych postaw oraz łagodzenie skutków nierówności społecznych, to główne zadanie, które przyświeca działalności organizacjom [...]